Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku

24. 7. 2021 od 18:00h
Victoria Ensemble


Lokalita: Božanov
Začátek: 24. 7. 2021, 18:00

GPS souřadnice: 50.5276331, 16.3647317

Božanov, kostel sv. Máří Magdalény

Victoria Ensemble

Viktorie Dugranpere, umělecká vedoucí, soprán
Michaela Králová, alt
Ondřej Holub, tenor
Martin Vacula, bas
Jan Hádek, Petra Ščevková, housle
Jana Vavřínková, Matěj Klimeš, viola
Helena Matyášová, violoncello

Štěpán Pokorný, varhanní pozitiv

Program:

Hudba českých barokních klášterů

Bohuslav Matěj Černohorský: Laudetur Jesus Christus

Antonín Reichenauer: Offertorim de Virgine "In Gloria Jerusalem"

Antonín Reichenauer: Offerorium de Virgine "Zelo, zelata sum"

Gunther Jacob: Dialogus valedictorius inter Iesum et Mariam 

Adalbert Pelikán: Gloria, Credo/ Missa Sancti Adalberti

Antonín Reichenauer: Offertorium de Virgine "Vulnerasti cor meum"

Antonín Reichenauer: Offerorium de Visitatione "Generationes dicant te omnes"

Antonín Celestýn Mentzel: Miserere mei Deus 

Antonín Celestýn Mentzel: Litanie de Sancti Patronis regni Bohemie 


 

Prezentace a znovuobjevování děl broumovského archivu je jedním z dlouhodobých cílů festivalu Za poklady Broumovska. V minulých letech proběhla v rámci festivalu například obnovená premiéra školské hry Augustina Šenkýře Dies Numini et Principi v podání členů orchestru a sboru Národního divadla, v roce 2020 společnost Za poklady Broumovska ops vydala tiskem faksimile opisu Beethovenova klavírního koncertu č. 1 C dur, nalezeného v nezpracované části hudebnin broumovského archivu a navázala jeho provedením Filharmonií Hradec Králové s klavíristou Matyášem Novákem.

V programu božanovského koncertu zazní méně známé skladby první poloviny 18. století, dochované v hudebních sbírkách českých barokních klášterů, v archivu broumovském, rajhradském, strahovském, piaristické koleje ve Slaném apod.  Z tohoto období se u nás dochovalo jen velmi málo hudebních pramenů, dochovaná tvorba některých těchto autorů je však srovnatelná s vysokým evropským standardem. Broumovský klášter byl v 18. století jedním z nejvýznamnějších hudebních středisek českých zemí. Zde působil celý život jako učitel a regenschori Antonín Celestýn Mentzel (1684-1740), jehož skladby uvádí festival v tomto programu na Broumovsku jako premiéru. 

Vstupné je dobrovolné, výtěžek putuje na pomoc kostelům

 

Covid-19 / Aktuální situace a nařízení

Zdraví a bezpečí všech festivalových návštěvníků je pro nás velmi důležité. Proto bychom vás při návštěvě koncertů chtěli poprosit o dodržování aktuálních opatření stanovených vládou: 

Od 9. července platí následující opatření:

1. K ochraně dýchacích cest je nutné mít respirátor po celou dobu koncertu
2. Návštěvník je považován za naočkovaného minimálně 14 dní po druhé dávce očkování, prosíme o předložení certifikátu o očkování před koncertem
3. Po prodělání nemoci COVID-19 platí imunita 180 dní
4. Negativní POC antigenní test ne starší 72 hod. nebo negativní PCR test ne starší 7dní, u dětí do 6l et není testování požadováno
5. Negativní PCR či antigenní test mohou návštěvníci doložit kromě písemného potvrzení také  potvrzením od zaměstnavatele či čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce o negativním testu provedeném ve škole či školském zařízení.
 

Z důvodu aktuálních nařízení vlády je kapacita kostelů pro návštěvníky omezena na 75%. Z důvodu kombinace epidemiologických opatření a dobrovolného vstupného přijímá pořadatel od publika rezervace na jednotlivé koncerty do naplnění kapacit. Zájemci o koncerty se mohou v případě zájmu o zajištění místa hlásit na email tereza.kramplova@zapoklady.cz.

Místo konání
Kostel sv. Máří Magdalény, Božanov

Kostel sv. Máří Magdalény, Božanov

Původní kostel v Božanově je v nejstarších pramenech připomínán již ve 14. století a byl zasvěcen sv. Bartolomějovi. Se stavbou nového kostela sv. Máří Magdalény se začalo v roce 1709,

Detail místa


CZ
podpořte nás