Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku

Rezidenční umělci festivalu


Festival již několik let podporuje domácí soudobou tvorbu. Spolupracujeme s významnými českými skladateli, jako jsou Tomáš Ille, Kryštof Marek či Jan Kučera. Ti všichni vytvořili během posledních let na objednávku festivalu inspirativní premiéry – díla úzce spjatá s Broumovskem, jeho geniem loci, krajinou, architekturou a kulturním dědictvím.

Letos je rezidenční skladatelkou paní Sylvie Bodorová, která patří mezi nejhranější a nejvyhledávanější současné české autory v zahraničí. Spolupracuje s vynikajícími světovými sólisty, její díla se uvádějí po celém světě. Průřez tvorbou Sylvie Bodorové se promítne do celého programu festivalu. Kromě orchestrálních děl tu zazní i komorní tvorba. Jedinečná bude premiéra jejího díla Halali v podání 80 lesních rohů, nebo skladba pro lesní roh a klavír psaná pro sólohornistku Zuzanu Rzounkovou.

Kromě premiér představí festival Sylvii Bodorovou jako autorku komorní i orchestrální hudby – na festivalu Za poklady Broumovska 2024 tak zazní následující skladby:

V premiéře skladba pro lesní roh a klavír (Zuzana Rzounková, Jana Goliášová)

V premiéře Halali, skupinová kompozice pro kvinteto lesních rohů (účastníci Letních hornových kurzů)

Carmina lucemburgiana pro orchestr (Filharmonie Hradec Králové)

Canzonetta Snow and Stars (finská flétnistka Päivi Väisänen a klavírista Jari Tyni)

Tři žalmy (Šaturová, Kozák)

2. Sonet pro sólový klavír (Matthias Kirschnereit)

Kompozice pro varhany (Daniela Hřebíčková, laureátka varhanní soutěže Leoše Janáčka Brno)

Sylvie Bodorová patří mezi nejhranější soudobé české autory, její dílo je uznávané odborníky i širokou veřejností. Studovala na konzervatoři v Bratislavě, brněnské JAMU i pražské HAMU, studia doplnila na stážích v Sieně a Amsterdamu. Pokrývá různé žánry, od sólových kompozic, po koncertantní, komorní, orchestrální, oratorní (Juda Maccabeus, Mojžíš), operní (Legenda o Kateřině z Redernu, Quo vadis). Její tvorba je plná emocí, s výraznou melodickou i rytmickou složkou, působivá a vkusná. Píše pro prestižní sólisty i hudební domy, zahraniční i domácí festivaly a orchestry. Spolupracuje s vynikajícími světovými sólisty (Thomas Hampson – Lingua angelorum, Mysterium druidum pro festival v americkém Tucsonu, nebo Terezín Ghetto Requiem pro anglický Warwick), její díla se uvádějí po celém světě (berlínská Deutsche Oper, londýnský Wigmore Hall, San Francisco, New York atd…

Rezidenčním umělcem bude pro rok 2024 německý klavírista Matthias Kirschnereit, který uvede jak skladby rezidenční skladatelky, tak tradiční české autory (Smetana, Janáček) a plánuje do budoucna užší spolupráci s festivalem Za poklady Broumovska v Německu.  Představí se na Předehře festivalu, ve středu 1. května, s kombinací česko-německého repertoáru. Posluchačsky vděčné Beethovenovy klavírní opusy zkombinuje na žádost festivalu s drobničkami domácí provenience, s díly Leoše Janáčka a Bedřicha Smetany, kteří letos v rámci Roku české hudby slaví významná výročí. Matthias Kirschnereit se představí také na koncertě sv. Jakuba většího v Ruprechticích, kde v sobotu 24. srpna doprovodí vybraného laureáta soutěže Broumovská klávesa a uvede méně známá díla světového klavírního repertoáru, jako např. klavírní sonátu Richarda Wagnera, nebo Klavírní sonet rezidenční skladatelky Sylvie Bodorové.