Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku

25. 6. 2022 od 18:00h
Filharmonie Hradec Králové, Andreas Sebastian Weiser a Kateřina Englichová


Broumov, klášterní kostel sv. Vojtěcha

Filharmonie Hradec Králové, Andreas Sebastian Weiser, dirigent

Kateřina Englichová, harfa

Program:

Claude Debussy: Tance pro harfu a smyčcový orchestr

Dance scrée – Dance profane

Maurice Ravel: Introdukce a Allegro pro harfu, flétnu, klarinet a smyčce (rozšířená verze)

Kryštof Marek: Krajina paměti - Koncert pro harfu a malý orchestr *premiéra skladby rezidenčního skladatele

Antonín Dvořák: Serenáda pro smyčce

Téma Dialogu se promítne do zahajovacího koncertu festivalu Za poklady Broumovska v podání rezidenční umělkyně festivalu – harfenistky Kateřiny Englichové a Filharmonie Hradec Králové pod vedením Andrease Sebastiana Weisera. Premiérová skladba Krajina paměti - Koncert pro harfu a malý orchestr rezidenčního skladatele festivalu Kryštofa Marka bude akcentovat téma broumovské skupiny kostelů a připomene výročí 300 let od úmrtí Kryštofa Dientzenhofera, stavitele kostelů broumovské skupiny.

 

Anotace k premiérové skladbě Kryštofa Marka KRAJINA PAMĚTI

Koncert pro harfu a komorní orchestr věnovaný vynikající české harfenistce Kateřině Englichové vznikl na jaře roku 2022 pro hudební festival Za poklady Broumovska. Autorem je hudební skladatel, dirigent, pianista a textař Kryštof Marek. Je dedikován Kateřině Englichové a bude v premiéře proveden právě na zahajovacím koncertu festivalu. Jedná se o třívětý koncert, který se vztahuje nejen k osobě vynikající interpretky Kateřiny Englichové, ale i k samotnému místu Broumovska.

 

Názvy následujících vět jsou zde uváděny s určitou dramaturgickou náplní.

 

1. věta - UZDRAVOVÁNÍ PAMĚTI 
Věta vyjadřuje touhu po uzdravení paměti této krajiny, do které se promítly mnohé křivdy a mnohá bezpráví. Je podstatné to s vědomím tragických historických událostí odpustit. Brázdy paměti se stanou úrodnými pouze v případě odpuštění. 

 

2. věta - CESTA ZA HVĚZDOU

Věta symbolizuje cestu ke kapli s názvem Hvězda. Po vystoupání nad údolí je nám umožněn nádherný výhled do krajiny přinášející širší horizont, nadhled, uvědomění si souvislostí, ale také určitý odstup od ran historie. Jde o pomyslné putování za světlem v meditativní rovině.

 

3. věta - VELKÝ NÁVRAT

Věta symbolizuje sestoupení zpět do údolí od kaple Hvězda. Je to návrat do reality, ale s vědomím uskutečněného setkání se s pamětí krajiny, s lidskými osudy. Toto uvědomění přináší odvahu jít dál, odpouštět. Učí nás, že jen v případě odpuštění se naše paměť může stát úrodnou. Věta vyzdvihuje odvahu k životu, odvahu k lásce.

 

Vstupné dobrovolné, výtěžek putuje na pomoc kostelům.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k aktuální dopravní situaci (objížďky na Broumovsku) doporučujeme vyrazit na koncert s předstihem. 

Místo konání
Klášterní kostel sv. Vojtěcha

Klášterní kostel sv. Vojtěcha

Dnešní podoba kláštera je výsledkem vrcholně barokní přestavby. V roce 1726 schválil opat Zinke úplné odstranění starého konventu a vetší části budovy opatství a jejich nahrazení novostavbou dle projektu Kiliána

Detail místa