Za poklady Broumovska 2017

Dwunasta edycja festiwalu ściągnęła do regionu broumowskiego i polickiego zarówno znane festiwalowej publiczności, jak i nieznane nazwiska. Swoje mistrzostwo zaprezentowali oboiska Vilém Veverka i Ensemble 18+, Musica Braunensis, Quintana, Kateřina Englichová, Matouš Pěruška i Václav Mácha, Simona Houda-Šaturová, Lenka Navrátilová, Saar Berger, Zuzana Rzounková, Petr Hernych, Jana Goliášová, Zemlinského kvarteto z Evą Garajovo, Martinů Voices, Škampovo kvarteto, Kühnův smíšený sbor pod dyrekcją Marka Vorlíčka i solistę kameralnego Karla Růžičkę. Festiwal symbolicznie otworzył majowy Koncert Beneficjalny Jaroslava Svěcenego. Jako program towarzyszący pojawił się Letni Kurs Waltorniowy. 

W czasie wakacji festiwal odwiedziło ponad trzy tysiące słuchaczy. W ramach dobrowolnych datków (zamiast biletów) w ramach dziesięciu koncertów zebrano ponad 220 tysięcy koron, przeznaczonych na renowację kościołów. Festiwal swoim patronatem objęło Ministerstwo Kultury i wsparli je partnerzy festiwalu: MND, Kasper, Veba, Raiffeisen Leasing, Hobra-Školník, Państwowyc Fundusz Kultury Republiki Czeskiej, Kraj Královéhradecki, Diecezja Královéhradecki miejscowe probostwa, miasto Broumov, Opactwo Benedyktyńskie św. Wacława w Broumovie, Podnikatelský klub Broumovska, Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, Region Broumovsko oraz miejscowi przedsiębiorcy, którzy przyjmowali patronat nad koncertami w swoich miejscowościach. Partnerami medialnymi byli: Czeskie Radio Hradec Králové, Opera+, Harmonie, Týdeník Rozhlas, PROPAMÁTKY i Naše Broumovsko.Partnerzy


Wszyscy partnerzy