Kościół św. Piotra i Pawła w Broumovie

Kościół powstał prawdopodobnie w XIII wieku, razem z miastem. Po raz pierwszy jest wzmiankowany w piśmie arcybiskupa praskiego Jana III z 1258 r., w którym przyznaje akt założycielski dla kościoła miejsckiego opatowi klasztoru Marcinowi I. Pierwotna budowla spłonęła w 1452 r. świątynię odbudowano w ciągu czterech lat, w 1456 r. Nad kościołem góruje wysoka ostrosłupowa wieża, którą dobudowano w 1477 r. Dzisiejszy wygląd kościół uzyskał w 1682 r. w wyniku przebudowy zleceonej przez broumovskiego opata Tomasza Sartoriusa. Kolejne pożary dotknęły kościół w latach 1757 i 1891. W 1780 roku zlikwidowano dawny cmentarz otaczający kościół.

Kościół znajduje się przy zachodnim obrzeżu dawnych murów miejskich, ma trzy nawy, a jego rzut ma wymiary 26 x 44 m. Czteropiętrowa wieża postawiona jest na rzucie kwadratu i jest zakończona barokowym ośmiokątnym hełmem z latarnią i małą banią. Prezbiterium jest podłużne, prostokątne, z kaplicą św. Antoniego Padewskiego. W osi prezbiterium jest sześcioboczna zakrystia. Główny, iluzoryczny ołtarz wykonał J. Hager w 1765 r. Przed malarskim wykończeniem ołtarza znajduje się bardzo duże tabernakulum z rzeźbą Madonny z XIV w. Naprzeciwko głównego wejścia, w murze miejskim, można zobaczyć wmurowane płyty nagrobne z XVI i XVII w., które pochodzą z cmentarza zlikwidowanego w 1780 r.

Adresa: Kostelní náměstí, Broumov

Zdarzenie:

22. 8. 2020

Więcej


Zdarzenie:
4 koncert Za poklady Broumovska / Přemysl Kšica, Miroslav Smrčka
21. 7. 2018

WięcejMapaPartnerzy


Wszyscy partnerzyInne wydarzenia w okolicy Broumova