5th Concert / Stamicovo kvarteto, Petr Nouzovský, Kristina Fialová