1. Zahajovací koncert festivalu Za poklady Broumovska

sobota 29. 6. 2019 od 18 h
Klášterní kostel sv. Vojtěcha, Broumov

Augustin Šenkýř:  „Dies Numini et Principi“
Sólisté a orchestr Národního divadla v Praze
Pěvecký sbor Amicitia ZUŠ Broumov

Uvedení novodobé premiéry školské hry Augustina Šenkýře „Dies Numini et Principi“ v podání sólistů a orchestru Národního divadla.

Augustin Šenkýř, benediktinský kněz a ředitel kůru v Emauzském klášteře, autor mnoha chrámových skladeb je dle nejnovějších výzkumů autorem hudby k nalezené školské hře Dies Numini et Principi – Drama musicum Pastoritium z roku 1770, jíž text je uložen v archivu Náchod a hudební autograf v Českém muzeu hudby)/CZ Broumov (in: CZ-Pnm)/, signatura XXXVIII D 363. Skladba vznikla na základě objednávky broumovského kláštera.

Autoři nálezu Jiří Mikuláš a Kamil Remeš komparací textu hry a notového autografu potvrdili jednoznačnou spojitost obou archiválií. Jedná se tedy o unikátně doložený fakt, že i broumovští si nechávali psát hudbu svými odchovanými skladateli, leč dále působícími již mimo benediktinskou „societas“. Jedním z cílů festivalu je oživení krásného broumovského hudebního archivu a uvádění zapomenutých děl z místní provenience.

Školské hry - hudebně - dramatická díla

Náměty těchto děl jsou čerpány z historie i aktuálních dobových událostí, zhusta je používáno antických literárních předloh. Velmi časté je použití alegorie, a tedy krom postav z antické i nedávné historie v nich vystupují také alegorické postavy (např. géniové, postavy představující lidské ctnosti a neřesti apod.). Velmi oblíbená je napříč českým klášterním prostředím pastorální tématika. Provozování skladeb tohoto druhu bylo v klášterech obvyklé, a to nejen v době masopustu, ale také k významným výročím představených (jmeniny, obnovení řádového slibu, výročí složení slavných slibů apod.) nebo na počest vzácné návštěvy během celého roku. Při těchto produkcích účinkovali téměř výhradně místní klášterní alumni, jak to bylo doloženo i v jiných klášterních institucích v českých zemích.

Tato díla mají často krom výchovného – zhusta slouží jako morální exempla na základě použití alegorie či recipování historické události převzaté z obecných nebo biblických a zároveň prakticky k procvičení v rétorice a přednesu – také zmiňovaný gratulační účel.

Sólisté a orchestr Národního divadla v Praze:

Pietas/ Hylas: Markéta Böhmová
Alexis: Stanislava Jirků
Damoetas: Václav Lemberk
Agathocles: Roman Hoza

Dirigent: Zdeněk Klauda

Vstupné dobrovolné
Výtěžek putuje na pomoc skupině broumovských kostelů

Místo:
Klášterní kostel sv. Vojtěcha, Broumov

Více

MapaPartneři


Všichni partneřiDalší akce na Broumovsku