Klášterní kostel sv. Vojtěcha, Broumov

Dnešní podoba kláštera je výsledkem vrcholně barokní přestavby. V roce 1726 schválil opat Zinke úplné odstranění starého konventu a vetší části budovy opatství a jejich nahrazení novostavbou dle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Obrovská stavba, která na severní straně vystoupila za původní hranice klášterního areálu, byla stavebně dokončena během pouhých šesti let do roku 1733. Dientzenhofer je také autorem návrhu výzdoby vnitřních prostor kláštera, realizovaných vynikajícími umělci pražského baroka – štukatérem Bernardem Spinettim, freskařem Janem Karlem Kovářem či malířem Felixem Antonínem Schefflerem. Nejstarší písemná zmínka o klášterním kostele sv. Vojtěcha je z roku 1357, kdy byla pravděpodobně dokončena stavba gotického dvoulodí s polygonálním závěrem knežiště a dvěma věžemi – velkou hodinovou v ose západního závěru a menší zvonicí při severní straně kněžiště. Po požáru v roce 1684 byl kostel barokně přestavěn Martinem Alliem v letech 1685–1688. Na bohaté vnitřní výzdobě chrámu se podíleli štukatéři T. a A. Soldatiové, freskař J. J. Steinfels, sochaři M. V. Jäckel a K. J. Hiernle. Oltářní obrazy v šesti bočních kaplích namaloval V. V. Reiner.

Adresa: Klášterní 1, Broumov
Telefon: +420 491 521 282
odkaz na www

Událost:
Královéhradecký sbor Jitro
29. 8. 2020

Více


Událost:
6. Martin Šrejma, Zuzana Rzounková, Martin Sokol, L´Armonia Terrena
3. 8. 2019

Více


Událost:
1. Zahajovací koncert festivalu Za poklady Broumovska
29. 6. 2019

Více


Událost:
Závěrečný koncert / Kateřina Kněžíková, Milan Al-Ashab, Zdeněk Klauda, L´Armonia Terrena
1. 9. 2018

Více


Událost:
3. koncert Za poklady Broumovska / Petr Nouzovský, Kristina Fialová
14. 7. 2018

VíceMapaPartneři


Všichni partneřiDalší akce na Broumovsku