Čestná rada

Čestná rada bdí nad programovou a dramaturgickou kvalitou a zavazuje pořadatele k profesionalitě a vysoké úrovni realizace festivalu.Partneři


Všichni partneři