1. koncert / Ensemble Inégal

sobota 30. 6. 2018 od 18 h
Kostel sv. Máří Magdalény, Božanov

Ensemble Inégal

Adam Viktora, umělecký vedoucí 
Gabriela Eibenová, soprán
Daniela Čermáková, alt
Petr Daněk, průvodní slovo

Adam Václav Michna z Otradovic (1600-1676): Loutna česká, soubor 13 písňových skladeb z roku 1653 s instrumentálními ritornely

Loutna česká v svátek, v pátek, v kostele, při stole, jak se líbí, v každou chvíli radostně, žalostně, spasitelně znící. Složená a vydaná od Adama Michny z Otradovic Jinřichohradeckého. Léta Páně 1653.

I.Předmluva. Kdo by tě chváliti žádal,
II. Povolání duchovní nevěsty. Dialogus. Byly tři někdy bohyně,
III. Matky Boží slavná nadání. O vinšovaná hodino,
IV. Svatební prstýnek. Kleopatra hrdá žena,
V. Panenská láska. Sem všickni lidé přistupte,
VI. Žehnání se světem. Ach jak ve mně srdce hoří,
VII. Duchovní svatební lázeň. Díl První. Již jest lázeň zatopena,
VIII. Duší věno. Díl Druhý. Povstaň srdce milující,
IX. Andělské přátelství. Nebeští kavalérové vinšujte štěstí,
X. Svatební věneček. Posypte mne s kvítkami s růží a s lilium,
XI. Den svatební. Začněte panny zpívati,
XII. Domácí vojna mezi duší a tělem. Kdež pospícháš hříšné tělo,
XIII. Smutek bláznivých panen. O žalostné dřímání

Ensemble Inégal se svým dirigentem Adamem Viktorou získal evropské renomé díky svým vysoce ceněným koncertům a CD nahrávkám a stal se synonymem pro objevy odkazu geniálního
českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. Název Ensemble Inégal navozuje asociace na francouzskou barokní hudbu a artikulaci „inégalité“, záběr souboru je však mnohem širší. Soubor se věnuje hudbě barokní, romantické i soudobé. Hlavním pilířem je velkolepé dílo Jana Dismase Zelenky, přesto si však soubor nevymezil žádné hranice s ohledem na dobu vzniku interpretované hudby. Inégal znamená nestejný – nestejný přístup k hledání interpretačních hodnot, nestejnou dramaturgii, nestejný počet hudebníků. Ensemble Inégal se cíleně vyhýbá hudebnímu mainstreamu, proto přináší každoročně posluchačům neznámou barokní hudbu, proto má na svém kontě takový počet Zelenkových děl v novodobých premiérách. Budou vždy jiní, a proto Inégal.

Změna programu vyhrazena
Vstupné dobrovolné - výtěžek putuje na pomoc kostelům​

Místo:
Kostel sv. Máří Magdalény, Božanov

Více

MapaPartneři


Všichni partneři