Sobota 26. 8. 2017, 18:00
Kostel sv. Markéty, Šonov


Martinů Voices

11. ročník festivalu navštívilo přes 2800 posluchačů, kteří přispěli na dobrovolném vstupném částkou převyšující 183.000 Kč. Všem, kdo přispěli, děkujeme.

9. koncert / Martinů Voices

Sobota 26. 8. 2017, 18:00
Kostel sv. Markéty, Šonov

Martinů Voices

Gregorio Allegri (1582–1652)
Miserere (Smiluj se) pro tenor sólo a smíšený dvojsbor a cappella

Johannes Brahms (1833–1897)
Drei Gesänge (Tři zpěvy) op. 42 pro smíšený sbor a cappella
Abendständchen (Večerní zastaveníčko)
Vineta (Vineta)
Darthulas Grabesgesang (Pohřební zpěv za Darthulu)

Vytautas Miškinis (*1954)
Dum medium silentium (Když zavládlo hluboké ticho) pro smíšený sbor a cappella

Bohuslav Martinů (1890–1959)
Čtyři písně o Marii H 235 pro smíšený sbor a cappella
Zvěstování
Sen
Snídaně Panny Marie
Obraz Panny Marie

Michael Tippett (1905–1998)
Five Negro Spirituals (Pět černošských spirituálů) pro sóla a smíšený sbor a cappella
Steal Away (Odcházím)
Nobody Knows (Nikdo nezná)
Go Down, Moses (Sestup, Mojžíši)
By and by (Zanedlouho)
Deep River (Hluboká řeka)

Celý cyklus je součástí Tippettova velkého klasického oratoria Dítě naší doby. To oratorium je pokládáno za jakýsi pandán Bachových velkých vokálních skladeb, hlavně pašijí. Je to napsáno pro obří obsazení (sóla, sbor, orchestr) a předěly jednotlivých částí tvoří právě spirituály a cappella. Tippettovým záměrem bylo, aby plnily funkci, kterou u Bachových vokálních skladeb plní protestantské chorály... Tippett po čase spirituály "vyndal" a vytvořil z nich samostatný sborový cyklus, který se zpívá po celém světě.

Kostel sv. Markéty, Šonov

Již ve 14. století stál ve středu obce dřevený kostel sv. Jana Evangelisty, na jehož místě byla později postavena novogotická kaple Panny Marie. Dnešní kostel sv. Markéty stojí o samotě na vrchu západně nad Šonovem. Jeho stavba byla zahájena roku 1726 a dokončena pravděpodobně o čtyři roky později. Také zde je autorství připisováno Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi.

Kostel je zajímavě orientován štítovou zdí s věžemi směrem k broumovskému klášteru, který odtud můžeme vidět. Základem půdorysu kostela je protáhlý osmiúhelník, k šesti kratším stranám tvořícím oba závěry se řadí další prostory. U vstupního průčelí dvojice hranolových věží se široce rozklenutým vstupním blokem mezi nimi a na konci dvě sakristie s kněžištěm uprostřed. Stavba má celkem šest vchodů, z toho tři vedou do předsíně kostela a tři do lodi. Původně měl kostel celkem čtyři zvony, většina však byla zrekvírována za první světové války. V roce 1927 byly nově pořízeny tři zvony, které zhotovila broumovská zvonařská dílna Octava Wintera. I ty však byly, až na jeden, během druhé světové války zabaveny a zvon, který zůstal, byl později převezen na věž klášterního kostela v Broumově. Interiér šonovského kostela byl značně poškozen a rozkraden. Přesto se zde bohoslužby již opět konají.


Mapa - Kostel sv. Markéty, Šonov

Další akce na Broumovsku

zobrazit více akcí >