Kateřina Englichová, harfa
Vilém Veverka, hoboj


Úterý 1. května 2018 od 18 hodin
Klášter Broumov / Sál Dřevník 

Deset festivalových koncertů navštívilo 3222 posluchačů, kteří přispěli na dobrovolném vstupném částkou 226.696 Kč. Děkujeme.

9. koncert / Martinů Voices

Sobota 26. 8. 2017, 18:00
Kostel sv. Markéty, Šonov

Martinů Voices

Gregorio Allegri (1582–1652)
Miserere (Smiluj se) pro tenor sólo a smíšený dvojsbor a cappella

Johannes Brahms (1833–1897)
Drei Gesänge (Tři zpěvy) op. 42 pro smíšený sbor a cappella
Abendständchen (Večerní zastaveníčko)
Vineta (Vineta)
Darthulas Grabesgesang (Pohřební zpěv za Darthulu)

Vytautas Miškinis (*1954)
Dum medium silentium (Když zavládlo hluboké ticho) pro smíšený sbor a cappella

Bohuslav Martinů (1890–1959)
Čtyři písně o Marii H 235 pro smíšený sbor a cappella
Zvěstování
Sen
Snídaně Panny Marie
Obraz Panny Marie

Michael Tippett (1905–1998)
Five Negro Spirituals (Pět černošských spirituálů) pro sóla a smíšený sbor a cappella
Steal Away (Odcházím)
Nobody Knows (Nikdo nezná)
Go Down, Moses (Sestup, Mojžíši)
By and by (Zanedlouho)
Deep River (Hluboká řeka)

 

Změna programu vyhrazena
Vstupné dobrovolné - výtěžek putuje na pomoc kostelům​

Komorní sbor Martinů Voices existuje od roku 2010 a jeho cílem je interpretovat sborovou tvorbu na nejvyšší umělecké úrovni. Ansámbl složený z profesionálních zpěváků pracuje pod vedením sbormistra Lukáše Vasilka. Dramaturgie sboru se zaměřuje především na hudbu 20. a 21. století, nevyhýbá se ale ani starším stylovým obdobím.

Martinů Voices koncertují doma i v zahraničí a jsou hosty nejvýznamnějších hudebních festivalů (např. Pražské jaro, Struny podzimu, Concentus Moraviae, Svatováclavský hudební festival). Vystupují nejčastěji samostatně, některé projekty ale realizují ve spolupráci s nejlepšími českými orchestry a dirigenty v čele s Českou filharmonií a Jiřím Bělohlávkem. Poslední jmenovaná umělecká spolupráce přinesla ansámblu mj. i nominaci na prestižní ocenění „International Opera Award“ (za provedení opery Bohuslava Martinů Čím lidé žijí). Umění Martinů Voices je zachyceno na čtyřech CD, z nichž to nejvýznamnější, které obsahuje sborové dílo Jana Nováka, vydala v roce 2014 společnost Supraphon.

 

Kostel sv. Markéty, Šonov

Již ve 14. století stál ve středu obce dřevený kostel sv. Jana Evangelisty, na jehož místě byla později postavena novogotická kaple Panny Marie. Dnešní kostel sv. Markéty stojí o samotě na vrchu západně nad Šonovem. Jeho stavba byla zahájena roku 1726 a dokončena pravděpodobně o čtyři roky později. Také zde je autorství připisováno Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi.

Kostel je zajímavě orientován štítovou zdí s věžemi směrem k broumovskému klášteru, který odtud můžeme vidět. Základem půdorysu kostela je protáhlý osmiúhelník, k šesti kratším stranám tvořícím oba závěry se řadí další prostory. U vstupního průčelí dvojice hranolových věží se široce rozklenutým vstupním blokem mezi nimi a na konci dvě sakristie s kněžištěm uprostřed. Stavba má celkem šest vchodů, z toho tři vedou do předsíně kostela a tři do lodi. Původně měl kostel celkem čtyři zvony, většina však byla zrekvírována za první světové války. V roce 1927 byly nově pořízeny tři zvony, které zhotovila broumovská zvonařská dílna Octava Wintera. I ty však byly, až na jeden, během druhé světové války zabaveny a zvon, který zůstal, byl později převezen na věž klášterního kostela v Broumově. Interiér šonovského kostela byl značně poškozen a rozkraden. Přesto se zde bohoslužby již opět konají.


Mapa - Kostel sv. Markéty, Šonov

Další akce na Broumovsku

zobrazit více akcí >