Kateřina Englichová, harfa
Vilém Veverka, hoboj


Úterý 1. května 2018 od 18 hodin
Klášter Broumov / Sál Dřevník 

Deset festivalových koncertů navštívilo 3222 posluchačů, kteří přispěli na dobrovolném vstupném částkou 226.696 Kč. Děkujeme.

1. koncert / Vilém Veverka a Ensemble 18+

Sobota 1. 7. 2017, 18:00
Božanov, kostel sv. Máří Magdalény


Vilém Veverka a Ensemble 18+

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Fantasie č. 3 h moll
Z cyklu Dvanáct fantasií pro hoboj (původně pro flétnu), TWV 402-13
Largo / Vivace - Largo / Vivace - Allegro

Antonio Vivaldi (1678  – 1741)  
Koncert F Dur pro hoboj, smyčce a basso continuo, RV 455
Allegro – Grave – Allegro

Antonio Vivaldi (1678  – 1741)                         
Sinfonia in D pro smyčcový orchestr, RV 122
Allegro  -  Largo  -  Presto

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Violino Concerto - koncert a moll pro housle, smyčce a basso continuo BWV 1041
ve verzi se sólovým hobojem
Allegro moderato - Andante - Allegro assai

Tomaso Albinoni (1634 - 1709)                                     
Sonata I. à cinque in G (ze sbírky 6 Sinfonie a cinque op. 2)
Grave e adagio  -  Allegro  -  Adagio  -  Allegro

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Koncert d moll pro hoboj a orchestr
Adagio – Allegro - Adagio - Allegro

Změna programu vyhrazena
Vstupné dobrovolné - výtěžek putuje na pomoc kostelům​

V Praze narozený hobojista Vilém Veverka (1978) patří k nejrespektovanějším českým interpretům. Absolvoval Pražskou konzervatoř, Akademii múzických umění v Praze a opakovaně se účastnil kurzů významného francouzského hobojisty Jeana-Louise Capezzaliho. Zásadním impulsem v jeho uměleckém rozvoji však bylo účinkování v „Gustav Mahler Jugend Orchester“ a následné studium u předního německého hobojisty Dominika Wollenwebera na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně. Jeho profesní rozvoj podstatně obohatilo i dvouleté působení v Berlínské filharmonii (stipendista Karajanovy nadace) Víc než inspirátory mu byli též špičkoví zahraniční hobojisté – Albrecht Mayer, Hansjörg Schellenberger, Maurice Bourgue či Heinz Holliger. Nastoupená cesta vyvrcholila jeho vítězstvím v jedné z nejprestižnějších hobojových soutěží – Sony Music Foundation (Tokio, 2003). Jako sólista na sebe V. Veverka upozornil prováděním soudobé hudby, dnes jeho repertoár zahrnuje díla všech stylových období – od baroka po současnost.

Spolupracuje s významnými českými i zahraničními orchestry, k nimž patří zejména PKF – Prague Philharmonia, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Filharmonie Brno nebo Tokyo Filharmonic, Vancouver Symphony Orchestra, Bayerisches Kammerorchester, Münchener Kammerorchester, Slovenská filharmonie, Filharmonie Krakov atd. Nahrál a v českých premiérách provedl řadu náročných skladeb druhé poloviny 20. století (L. Berio, B. Britten, E. Carter, M. Feldaman, W. Rihm, I. Yun, B. A. Zimmermann), včetně koncertů Bohuslava Martinů a Marka Kopelenta (A few Minutes with an Oboist). Jeho interpretační všestrannost podtrhuje nejen první česká kompletní nahrávka Dvanácti fantazií pro hoboj sólo Georga Philippa Telemanna (Supraphon), ale také první souborné provedení Triových sonát Jana Dismase Zelenky s „Ensemble Berlin-Prag“, který v r. 2011 spolu se členy Berlínské Filharmonie založil. Vilém Veverka je sólistou Filharmonie Brno, primáriem „PhilHarmonia Octet“ a ambasadorem francouzské firmy „Buffet-Crampon“. V roce 2014 působil jako „Artist in Residence“ na významném německém festivalu „Mitte Europa“. V září roku 2015 vydal u Supraphonu další, v pořadí třetí sólové album – koncerty J. S. Bacha, A. Vivaldi a G. Ph. Telemanna, které nahrál exkluzivně s Ensemble 18+. Tato nahrávka je považována za nejlepší českou desku svého druhu.

Komorní klasicistní orchestr Ensemble 18+ vznikl v součinnosti s cembalistou a dirigentem Vojtěchem Spurným v roce 2009 s myšlenkou aplikovat principy poučené interpretace staré hudby při hře na moderní nástroje. Jelikož se většina stálých členů hře na kopie historických nástrojů a tzv. staré hudbě věnuje profesionálně, vzniká originální styl: autentická barokní a klasicistní artikulace s využitím dobových smyčců v kombinaci s moderními nástroji. Výsledným efektem je plný zvuk klasicistního  orchestru při malém obsazení, přesvědčivý i v rozsáhlejších prostorách, kde by komorní zvuk barokních houslí byl v nevýhodě. Stálý základ orchestru tvoří deset smyčcových nástrojů s cembalem, dle potřeby doplněných dechovými nástroji. Obsazení odpovídá orchestru Jiřího Antonína Bendy v německé Gotě v roce 1772. Tato kombinace reflektuje název i repertoár orchestru – převážně méně hraná hudba z období mezi lety 1750 – 1800, většinou české provenience a často v novodobých premiérách. 

Ensemble 18+ spolupracoval např. s izraelským dirigentem Elli Jaffe a řadou vynikajících českých sólistů – s mezzosopranistkou Dagmar Peckovou, sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou, houslistkou Gabrielovou Demeterovou, klarinetistkou Ludmilou Peterkovou , cembalistkou Barbarou Marií Willi nebo flétnistou Janem Ostrým. V roce 2009 natočil své první CD „Symphony Reloaded“ se symfoniemi českých autorů 2. pol. 18. století. Soubor rovněž zrealizoval několik nahrávek pro ČRo 3 – stanici Vltava a ČT. V roce 2015 proběhla intenzivní série koncertů s Gabrielou Demeterovou a Vilémem Veverkou. S Veverkou ensemble realizoval v průběhu dubna 2015 společnou nahrávku barokních hobojových koncertů pro firmu Supraphon, na níž vystoupili jako hosté německý hobojový virtuoz Dominik Wollenweber a cembalistka Barbara Maria Willi. Nahrávka získala titul TIP Harmonie a aspiruje na nahrávku roku. Významným počinem je uvádění do života opery Il Demofoonte J. A. Koželuha v novodobé premiéře, připravuje se vydání kritické edice notového materiálu a nahrávka CD.

 

Kostel sv. Máří Magdalény, Božanov

Původní kostel v Božanově je v nejstarších pramenech připomínán již ve 14. století a byl zasvěcen sv. Bartolomějovi. Se stavbou nového kostela sv. Máří Magdalény se začalo v roce 1709, pravděpodobně podle návrhu Kryštofa Dientzenhofera. Jak daleko byla stavba kostela dovedena a kdy byla přerušena, nelze zjistit, neboť se stavební účty z následujících let nedochovaly. Usuzuje se, že se zahájila stavba východní věže a presbytáře, přičemž starý kostel byl nadále užíván až do roku 1735.

Druhá stavební etapa, prováděná již podle nového projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera, byla po delší pauze započata v roce 1733 a k celkovému dokončení kostela došlo roku 1743. Kostel sv. Máří Magdalény stojí uprostřed vsi poblíž křižovatky dvou historických cest, v dominantní poloze na vyvýšenině uprostřed hřbitova obehnaného kamennou zdí. Loď kostela je založena na půdorysu čtverce s okosenými rohy. Příčně oválné prostory předsíně s kruchtou a kněžiště jsou protějškově připojeny na hlavní ose. Hlavní novobarokní oltář pochází ze začátku 20. století. Uprostřed oltářního retáblu je socha sv. Máří Magdalény, patronky kostela, po stranách jsou sochy sv. Josefa a sv. Jana Křtitele. Kostel byl v posledních letech restaurován v rámci programu záchrany architektonického dědictví, schváleného v roce 1997.


Mapa - Kostel sv. Máří Magdalény, Božanov

Další akce na Broumovsku

zobrazit více akcí >